Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, do zatrudnienia została wybrana Pani Małgorzata Sidor, zamieszkała w Oławie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Sidor spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referenta ds. pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie, co daje szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Anna Wójcik

 

02.07.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl