Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aleksandra Ciochoń, zamieszkała w Namysłowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aleksandra Ciochoń spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze Kierownika Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Zarówno wykształcenie, doświadczenie, jak i już nabyte umiejętności dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna została oceniona pozytywnie.

 

Oława, 17.01.2018 r.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Małgorzata Trybułowska

 

 

 

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl