Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy Pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Małgorzata Teuchman- Olszewska zamieszkała w Oławie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Teuchman - Olszewska spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracy pracownika socjalnego. Posiadane wykształcenie oraz zdobyte już doświadczenie zawodowe dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku pracy. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Małgorzata Trybułowska

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl