Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Starszego referenta ds. księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Katarzyna Podgórska zamieszkała w Oławie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Podgórska spełniła wszystkie wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko urzędnicze starszego referenta ds. księgowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Zarówno zdobyte dotychczas doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności a także posiadana wiedza dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Małgorzata Trybułowska

 

 

 

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl