Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że nabór na dwa stanowiska pracy Koordynatora Rodzinnej Pieczy zastępczej – umowa o pracę na zastępstwo, został zakończony.

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Małgorzata Trybułowska

 

 

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl