NABÓR ZAKOŃCZONY - WERSJA ARCHIWALNA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w Oławie

I Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 

II Wymagania dodatkowe:

 

III Warunki pracy na stanowisku:

 

IV Wymagane dokumenty:

 

V Termin składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie kompletu dokumentów na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława lub dostarczenie do kancelarii (pokój nr 4) od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:30, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Kierownik Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej” w terminie do 10 stycznia 2018 r., do godziny 15:00.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu (71) 381 25 45;

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

/-/ Małgorzata Trybułowska

 

 

 

 

 

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl