Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego referenta – doradcy ds. osób niepełnosprawnych w ramach 1 etatu czasu pracy – umowa na zastępstwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, do zatrudnienia została wybrana Pani Kamila Myśków, zamieszkała w Oławie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Kamila Myśków spełniła wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko starszego referenta – doradcy do spraw osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie, co daje szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Małgorzata Trybułowska

 

 

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl