Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej

Aktualności
Kolonia nad morzem
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - Piknik
Szkolenie pt. "Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży"
Spotkanie Rodzin Zastępczych ze Strażakami
Dzień otwarty
Zostań rodzicem zastępczym
Formy rodzinnej pieczy zastępczej
Rodzinny dom dziecka
Rodzina zastępcza
Jak zostać rodzicem zastępczym
Szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych
Kto może zostać rodzicem zastępczym
Podstawa prawna
Kontakt
Dane kontaktowe
Wsparcie dla rodzin zastępczych
Opieka koordynatora
Pomoc psychologiczna
Porady prawne
Grupa wsparcia

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. Kutrowskiego 31A
tel. sekretariat: 71/ 303 62 95; 71/ 303 29 71
tel. 501 978 936
sekretariat@pcpr-olawa.pl