13 kwietnia Dniem Otwartym w Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej

W sobotę  13 kwietnia 2019 r. w godz. 9-13 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Dzień Otwarty w Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Oławie przy Placu Zamkowym 17, I piętro w budynku Domu Dziecka.

Udzielimy Państwu niezbędnych informacji o warunkach, jakie należy spełnić, aby zostać rodzicem zastępczym (rodziną zastępczą), a także przekażemy dane finansowe.

Zapraszamy serdecznie

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl