Spotkanie Rodzin Zastępczych ze Strażakami

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w domu oraz pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej to tematy przewodnie spotkania rodzin zastępczych ze strażakami, w dniu 14.09.2017 r. W sali Starostwa Powiatowego w Oławie, dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostki z rodzinami zastępczymi z terenu powiatu oławskiego. Strażacy: ogniomistrz Tomasz Olchówka i starszy sekcyjny Wojciech Stachowiak przypomnieli rodzicom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej w Oławie ogólne zasady, które pozwalają na zachowanie bezpieczeństwa w domu, w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Podczas spotkania, szczegółowo została omówiona tematyka pierwszej pomocy przedmedycznej. Całość poparta została ciekawą prezentacją multimedialną i pokazem praktycznym na fantomach. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej serdecznie dziękują strażakom za poświęcony czas, zaangażowanie i podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl