Szkolenie pt. "Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży"

Dnia 11 maja 2018 r. w siedzibie Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Oławie odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu powiatu oławskiego pt. "Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży". Szkolenie prowadzone było przez pedagoga i seksuologa na co dzień współpracującego z nauczycielami, psychologami, pedagogami i pracownikami służby zdrowia.

W szkoleniu wzięło udział 17 osób, które mogły poszerzyć wiedzę dotyczącą dojrzewania ich podopiecznych, trudności z tym związanych i norm w rozwoju seksualnym dzieci, a także dowiedzieć się jak rodzić sobie w tym trudnym okresie.

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl