Rodzina zastępcza

  1. spokrewniona - utworzona przez małżonków lub osobę niepozostającą w związku małżeńskim będących wstępnymi (dziadkami, pradziadkami) lub rodzeństwem dziecka,
  2. niezawodowa (niespokrewniona) – utworzona przez małżonków lub osobę niepozostającą w związku małżeńskim niebędących wstępnymi lub rodzeństwem dziecka,
  3. zawodowa - umieszcza się w niej w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci (w przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa dzieci, jest dopuszczalne umieszczenie w tym czasie większej liczby dzieci),

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl