Rodzinny dom dziecka

Rodzinny dom dziecka jest formą rodzinnej pieczy zastępczej, tworzoną dla maksymalnie 8 dzieci. W przypadku licznego rodzeństwa dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci.

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl