Grupa wsparcia

Spotkania grupowe rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka z pedagogiem odbywają się raz w miesiącu, w roku szkolnym, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl