Opieka koordynatora

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oferują pomoc, wsparcie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, według indywidualnych potrzeb rodzin w miejscu ich zamieszkania oraz są dostępni w siedzibie Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, w godzinach pracy urzędu.

 

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl