Pomoc psychologiczna

Wsparcie psychologiczne (bezpłatnie) udzielane jest zarówno rodzicom zastępczym, jak i dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej. Indywidualne spotkania umawiane są telefonicznie lub osobiście w siedzibie Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Oławie.

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl