Rodzinna piecza w liczbach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, realizując zadania jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w 2015 r., obejmowało wsparciem 91 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których przebywało łącznie 165 dzieci (stan na 31.12.2015 r.).

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl