Rodzinna piecza w liczbach - 2016 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie, realizując zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie oławskim, w 2016 roku obejmowało wsparciem 96 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, w których przebywało łącznie 172 dzieci.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl