Dodane: 2021-01-22

Grupa Wsparcia, Warsztaty kompetencji emocjonalano-społeczych dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału

w Grupie Wsparcia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, która odbywać się będzie w siedzibie Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej (Plac Zamkowy 17 w Oławie) w każdy ostatni czwartek miesiąca (harmonogram poniżej).

Zajęcia poprowadzi psycholog Pani Natalia Mueller. Informujemy, że zapewniamy w tym czasie opiekę dla Państwa podopiecznych w formie zajęć z pedagogiem. Jednocześnie zapraszamy dzieci i młodzież z naszych rodzin zastępczych do udziału w Warsztatach kompetencji emocjonalno - społecznych.

Zajęcia poprowadzi pedagog Pani Paulina Bagińska (harmonogram w załączeniu).

Bardzo prosimy o potwierdzenie chęci wzięcia udziału w zajęciach na dwa dni przed ich planowanym rozpoczęciem u Pani Natalii Mueller lub Pani Pauliny Bagińskiej pod numerem telefonu: 71/303-62-95.

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW godz. 9:00-11:00 Tematy spotkań z psychologiem:

28.01.2021 r. Rodzina (funkcje, role, obowiązki, strata bliskich) 25.02.2021 r. Kim jest dobry rodzic? (styl wychowania, kara, uwaga)

25.03.2021 r. Wzmacnianie wartości u dzieci (kieszonkowe, kara)

29.04.2021 r. Tradycje i święta (wdzięczność, celebracja, obdarowywanie)

27.05.2021 r. Plan dnia i czas wolny (zainteresowania, obowiązki, rytm dnia, tradycje, przestrzeń)

24.06.2021 r. Co daje nam prawidłowa komunikacja? (aktywne słuchanie, intrapsychiczna i interpersonalna, konflikt ról, funkcje społeczne)

29.07.2021 r. Multimedia (komputer, Internet, plusy i minusy)

26.08.2021 r. Wpływ używek na nasze funkcjonowanie – zysk czy strata?

30.09.2021 r. Pierwsze sygnały problemów w szkole.

28.10.2021 r. Emocje (z perspektywy dziecka i rodzica, emocje w odniesieniu do miejsca sytuacji, przyczyny i skutki, funkcje ostrzegawcze i komunikacyjne kontrola emocji)

25.11.2021 r. Dorastanie i dojrzewanie – Etapy rozwojowe. ( etapy życia i z wiązane z nimi kryzysy oraz potrzeby)

09.12.2021 r. Asertywność. Czym jest i jak nad nią pracować? (granice, wartości)

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. Kutrowskiego 31A
tel. sekretariat: 71/ 303 62 95; 71/ 303 29 71
tel. 501 978 936
sekretariat@pcpr-olawa.pl