Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława

tel.71/303 29 71, fax: 71/381 25 42

e-mail: sekretariat@pcpr-olawa.pl

e-puap: e-puap

Struktura organizacyjna:

Kadra kierownicza:

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej (tel/fax: 71/303 62 95):

Zespół urzęduje w budynku Domu Dziecka w Oławie pl. Zamkowy 17, 55-200 Oława, e-mail: piecza@pcpr-olawa.pl

Komórka ds. pieczy zastępczej:

Komórka ds. osób niepełnosprawnych (tel/fax: 71/381 25 42):

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (tel: 71/381 25 43):

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (tel: 512 12 50 50):

Komórka ds. mieszkania chronionego:

Psycholog (tel. 71/303 62 95):

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl