Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

tel. 71/303 62 95; 71/303 29 71

e-mail: sekretariat@pcpr-olawa.pl

e-puap: e-puap

Struktura organizacyjna:

Kadra kierownicza:

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Zespół urzęduje w Oławie ul. Kutrowskiego 31A , 55-200 Oława

Komórka ds. finansowych:

 

Komórka ds.świadczeń i pomocy społecznej:

Komórka ds. osób niepełnosprawnych

Komórka ds. organizacyjnych

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej (tel: 512 12 50 50):

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. Kutrowskiego 31A
tel. sekretariat: 71/ 303 62 95; 71/ 303 29 71
tel. 501 978 936
sekretariat@pcpr-olawa.pl