Dodane: 2017-01-16

Kampania "Bezpieczny i Aktywny Senior"

Wojewoda Dolnośląski, zgodnie z prośbą Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, włączył się w realizację kampanii pt. „Bezpieczny i Aktywny Senior” na terenie województwa dolnośląskiego.

Celem głównym kampanii jest pobudzenie świadomości społecznej na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Założeniem kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” jest uwidocznienie społeczeństwu możliwości zapewnienia bezpieczeństwa seniorom oraz aktywizacji osób starszych, a co za tym idzie ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów konsumentów (seniorów) oraz promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.

Drugim z filarów kampanii jest szeroko rozumiana aktywność społeczna, sportowa, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna. Celem kampanii w tym obszarze jest podniesienie świadomości społecznej, w szczególności świadomości seniorów na temat znaczenia uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie, promocję zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, propagowanie idei i działań mających na celu przygotowanie się do starości i jak najdłuższe zachowanie samodzielności.

W związku z tym na stronach internetowych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu ( link do strony: http://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/12657,Bezpieczny-i-Aktywny-Senior.html) zamieszczono:

a)      ulotkę – dotyczącą zaleceń przy wyborze placówki całodobowego pobytu dla osób starszych, celem dystrybucji w placówkach publicznych funkcjonujących w powiecie;

b)      klip informacyjny – dotyczący zaleceń przy wyborze placówki całodobowego pobytu, celem udostępnienia go na stronach internetowych instytucji publicznych funkcjonujących w powiecie.

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl