Dodane: 2018-04-06

Spółdzielnia Socjalna MANUMANIA

Pragniemy poinformować, iż od dnia 1 kwietnia 2018 na terenie powiatu oławskiego funkcjonuje Spółdzielnia Socjalna Manumania. W powiecie oławskim nie funkcjonuje żaden podmiot ekonomii społecznej tego typu, a zatem jest to pierwsza spółdzielnia socjalna działająca na naszym terenie.

Spółdzielnia istnieje od 2015 roku, do tej pory siedziba mieściła się we Wrocławiu. Rok temu przeniosła się do Jelcza-Laskowic.

Nadrzędnym celem Spółdzielni Socjalnej jest ułatwienie powrotu czy wejścia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem zawodowym i społecznym. Zatrudniając między innymi osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne.

Więcej informacji w załączniku.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl