Dodane: 2016-10-24

ZAPYTANIE CENOWE- ON.261.7.2016- DZIAŁANIE NR 5- WARSZTATY KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu działań szkoleniowo-edukacyjnych w postaci warsztatów kompetencji wychowawczych dla małoletnich i młodych rodziców zagrożonych i doznających przemocy domowej, realizowanych w ramach projektu ,,PRZEŁAMAĆ NIEMOC”. DZIAŁANIE 5- WARSZTATY KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH.

Projekt ,,PRZEŁAMAĆ NIEMOC” realizowany jest przez Powiat Oławski, w imieniu którego realizującym zadanie jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie w ramach Programu Osłonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, Priorytet II – Zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl