Unieważnienie zadania nr 3 - j. angielski

Dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zadania pn: Prowadzenie zajęć reedukacyjnych z j. angielskiego dla dzieci i młodzieży będących uczestnikami projektu "Piecza zastępcza w powiecie oławskim".

Dodatkowe informacje w załączniku.

Załączniki:

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl