Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że nabór na stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastepczej, ogłoszony dnia 10.10.2018 r., nie został rozstrzygnięty w związku z brakiem ofert.

 

Oława, 13.11.2018 r.

Małgorzata Trybułowska

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl