Informacja o wyniku naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach 1 etatu czasu pracy – umowa na czas określony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, do zatrudnienia została wybrana Pani Magdalena Kaczorowska, zamieszkała we Wrocławiu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magdalena Kaczorowska spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Zarówno doświadczenie, jak i już nabyte umiejętności dają szansę prawidłowego i skutecznego wypełniania zadań realizowanych na tym stanowisku. Ponadto własna prezentacja i przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna zostały ocenione pozytywnie.

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Małgorzata Trybułowska

 

 

 

 

 

 

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl