Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko Kierownika Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Ośrodka Wsparcia w Oławie działającego w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, iż Zarząd Powiatu w Oławie unieważnił nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Ośrodka  Wsparcia w Oławie, ogłoszony w dniu 12 marca 2018 r.

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl